Πορείας Τιμής “ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2021” – Ενημέρωση σχετικά με τα πρωτόκολλα υγιεινής COVID 19

Αγαπητοί φίλοι,

Να υπενθυμίσουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνοι που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της νόσου COVID19 ή έχοντες πιστοποιητικό νόσησης έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από την Γραμματεία του αγώνα, καθώς και με αρνητικό μοριακό test εντός 48 ωρών ή rapidtest που θα έχει διενεργηθεί έως και 48 ώρες πριν από την διεξαγωγή του αγώνα.
Μένουμε ασφαλείς, τηρούμε τους κανόνες.

Social