Ανακοίνωση Οπλιτικού Αγήματος

Στο τεύχος Μαρτίου 2018 του περιοδικού «Στρατιωτική Ιστορία» (www.gnomonpublications.gr) δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Η πορεία προς μάχη των αρχαίων Ελλήνων οπλιτών» και υπότιτλο «μια ενδιαφέρουσα σύγχρονη αναβίωση», του Μιχαήλ Χάνου, μέλους του συλλόγου «Εκπαιδευτικό Αρχαιοπρεπές Οπλιτικό Άγημα – ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Στο άρθρο περιγράφονται με λεπτομέρειες οι προετοιμασίες και η πραγματοποίηση, στα πλαίσια της ετήσιας πορείας/δρόμου τιμής του συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2017, την 17-9-2017 στο Καλλίδρομο όρος, του αρχαιολογικού πειράματος της βιωματικής προσεγγίσεως του τρόπου μετακινήσεως αρχαιοελληνικού πεζικού κατά την εποχή των Μηδικών Πολέμων, όπως επίσης και τα εξαχθέντα από αυτό συμπεράσματα. Τα μέλη του αγήματος ΛΕΩΝΙΔΑΣ, οργανωμένα σε ζεύγη οπλίτη – ψιλού, πεζοπόρησαν επί περίπου 130 στάδια (25 χιλιόμετρα) φορτωμένα με όλο τον οπλισμό, εξοπλισμό και τις προμήθειες που έφερε την εποχή εκείνη ένα ανάλογο ζεύγος.

Social