Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Γ. Πετρινός
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κουκουβές
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ροζακέας
Ταμίας: Χρήστος Νάκης
Μέλος: Παναγιώτης Μαυρόπουλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σταύρος Κουτρής
Μέλος Α: Κοσμάς Βασιλειάδης
Μέλος Β: Χρήστος Νοταρίδης

Social