Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μαυρόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κουτρής Σταύρος
Γεν. Γραμματέας: Πετρινός Τριαντάφυλλος
Ταμίας: Τσάτσαρης Βασίλειος
Μέλος: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Βασιλειάδης Κοσμάς
Μέλος Α: Πόκας Χαράλαμπος
Μέλος Β: Νάζος Ειρηναίος