Πληροφορίες Ποδηλατοδρομίας 2018 – Λεωνίδα Τρόπαιο

Η Ποδηλατοδρομία 30 km θα πραγματοποιηθεί την 30 η Σεπτεμβρίου 2018 σε αστικό οδικό δίκτυο (ασφαλτόδρομο) σύμφωνα με τη παραπάνω διαδρομή. Δύνανται να λάβουν μέρος έφηβοι και ενήλικες αθλητές (άνδρες και γυναίκες άνω των 15 ετών) οι οποίοι θα δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018 στο site του «Τρόπαιο Λεωνίδα» « https://leonidatropaio.gr/ ». Οι συμμετέχοντες αθλητές, θα πρέπει να διαθέτουν «ικανότητα για συμμετοχή στον αγώνα, τη χρήση προστατευτικού κράνους και αθλητικού πνεύματος». Κάθε αθλητής θα λαμβάνει αριθμό συμμετοχής από την επιτροπή των αγώνων, τον οποίο θα φέρει στο στήθος. Με βάση τον αριθμό συμμετοχής θα λάβει θέση στην αφετηρία, επί της οδού Δροσοπούλου, Το πρόσταγμα της εκκίνησης θα δοθεί στις 10:30 και για το λόγο αυτό οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι τις 10:15. Η ώρα εκκίνησης θα καταγράφεται για να βγει ο χρόνος διαδρομής του κάθε αθλητή.

Social